„My, z Podlasia” – relacja sesji wyjazdowej uczestników z województwa małopolskiego na Podlasie

Zadanie „My, z Podlasia” to oddolna inicjatywa edukacyjna wspierająca lokalną społeczność wschodniej i środkowej części powiatu białostockiego w działaniach na rzecz zachowania, odtwarzania i kontynuacji unikatowej tradycji regionalnej. Charakteryzuje się ona dwoistą tożsamością religijną (prawosławie i rzymski katolicyzm) i etniczną (polska i rusińska) co sprawia, że musi ona opierać się trendom popkultury, by zachować swoją historyczną wyjątkowość.
Zadanie ma na celu pogłębienie istniejącej już współpracy z lokalnymi organizacjami kultury oraz mniejszości narodowych i etnicznych z Małopolski i wschodnich powiatów woj. małopolskiego w formie wymiany regionalnej lokalnych twórców kultury i badaczy unikatowej kultury ludowej.
W dniach 17.06 – 19.06.2022 r. odbył się wyjazd uczestników z województwa małopolskiego na Podlasie. Wzięli udział w sesji warsztatowej w celu poznania kultury mniejszości białoruskiej i ukraińskiej, a także zanikającej kultury rusińskiej. Program Sesji opierał się na prelekcji oraz degustacji kuchni podlaskiej przy okazji udziału grupy podczas festiwalu ludowego w Supraślu. Odbyły się warsztaty z pisania ikon oraz języka cerkiewnosłowiańskiego w Muzeum Ikon w Supraślu. Miał miejsce występ zespołu wokalnego z repertuaru mniejszości narodowych, spacer tematyczny po Supraślu, warsztaty z rękodzieła ludowego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w tym prelekcja o podlaskiej kulturze materialnej oraz o dialekcie regionalnym i ostatnie warsztaty kulinarne (pieczenie babki ziemniaczanej i kartaczy litewskich) z elementami spektaklu ludowego w Pieńkach (gm.Michałowo, pow. białostocki).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *