„My, z Podlasia” – relacja sesji wyjazdowej uczestników z województwa małopolskiego na Podlasie

Zadanie „My, z Podlasia” to oddolna inicjatywa edukacyjna wspierająca lokalną społeczność wschodniej i środkowej części powiatu białostockiego w działaniach na rzecz zachowania, odtwarzania i kontynuacji unikatowej tradycji regionalnej. Charakteryzuje się ona dwoistą tożsamością religijną (prawosławie i rzymski katolicyzm) i etniczną (polska i rusińska) co sprawia, że musi ona opierać się trendom popkultury, by zachować swoją historyczną wyjątkowość.
Zadanie ma na celu pogłębienie istniejącej już współpracy z lokalnymi organizacjami kultury oraz mniejszości narodowych i etnicznych z Małopolski i wschodnich powiatów woj. małopolskiego w formie wymiany regionalnej lokalnych twórców kultury i badaczy unikatowej kultury ludowej.
W dniach 17.06 – 19.06.2022 r. odbył się wyjazd uczestników z województwa małopolskiego na Podlasie. Wzięli udział w sesji warsztatowej w celu poznania kultury mniejszości białoruskiej i ukraińskiej, a także zanikającej kultury rusińskiej. Program Sesji opierał się na prelekcji oraz degustacji kuchni podlaskiej przy okazji udziału grupy podczas festiwalu ludowego w Supraślu. Odbyły się warsztaty z pisania ikon oraz języka cerkiewnosłowiańskiego w Muzeum Ikon w Supraślu. Miał miejsce występ zespołu wokalnego z repertuaru mniejszości narodowych, spacer tematyczny po Supraślu, warsztaty z rękodzieła ludowego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w tym prelekcja o podlaskiej kulturze materialnej oraz o dialekcie regionalnym i ostatnie warsztaty kulinarne (pieczenie babki ziemniaczanej i kartaczy litewskich) z elementami spektaklu ludowego w Pieńkach (gm.Michałowo, pow. białostocki).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Links: Win 7 key activation Win 7 key sale Win 7 key win 7 product key win 7 ultimate key buy win 7 key Microsoft Office 2013 Key Microsoft office 2010 key Office 2010 product key office 2013 pro key office 2013 prouct key windows 7 key windows 7 product key windows 7 pro key windows 7 activation key windows 7 ultimate product key windows 7 professional product key windows 8 product key windows 8 activation key windows 8 ultimate product key windows 8 professional product key windows 10 pro product key buy windows 10 product key activation windows 10 key Windows 10 key sale Windows 10 key windows 8.1 kms activation key windows 8.1 pro key windows 10 product key buy win8.1 key Windows 8 Enterprise key Windows 8 Professional key Windows Server 2012 R2 key Nod32 Serial Key Nod32 Product Key Sale Norton 360 key Norton Symantec Product Key Win 7 key activation Win 7 key sale Win 7 key win 7 product key win 7 ultimate key buy win 7 key windows 7 key windows 7 product key windows 7 pro key windows 7 activation key windows 7 ultimate product key windows 7 professional product key