„My, z Podlasia” – relacja sesji wyjazdowej uczestników z Podlasia do województwa małopolskiego

Uczestnicy z województwa podlaskiego wzięli udział w sesji warsztatowej na terenie województwa małopolskiego w celu poznania kultury łemkowskiej i Lachów sądeckich. Program Sesji opierał się na prezentacji tradycji i obrzędów ludowych związanych z górami i agraryzmem, warsztaty z rękodzieła ludowego w Sądeckim Parku Etnograficznym – największym muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów, kuchni łemkowskiej i tradycji związanej z kulturą kulinarną i rolniczą regionu, warsztatach z języka łemkowskiego i tradycyjnego śpiewu ludowego oraz występu łemkowskiego zespołu wokalno – tanecznego ”Teroczok”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *