„My, z Podlasia” – relacja sesji wyjazdowej uczestników z Podlasia do województwa małopolskiego

Uczestnicy z województwa podlaskiego wzięli udział w sesji warsztatowej na terenie województwa małopolskiego w celu poznania kultury łemkowskiej i Lachów sądeckich. Program Sesji opierał się na prezentacji tradycji i obrzędów ludowych związanych z górami i agraryzmem, warsztaty z rękodzieła ludowego w Sądeckim Parku Etnograficznym – największym muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów, kuchni łemkowskiej i tradycji związanej z kulturą kulinarną i rolniczą regionu, warsztatach z języka łemkowskiego i tradycyjnego śpiewu ludowego oraz występu łemkowskiego zespołu wokalno – tanecznego ”Teroczok”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Links: Win 7 key activation Win 7 key sale Win 7 key win 7 product key win 7 ultimate key buy win 7 key Microsoft Office 2013 Key Microsoft office 2010 key Office 2010 product key office 2013 pro key office 2013 prouct key windows 7 key windows 7 product key windows 7 pro key windows 7 activation key windows 7 ultimate product key windows 7 professional product key windows 8 product key windows 8 activation key windows 8 ultimate product key windows 8 professional product key windows 10 pro product key buy windows 10 product key activation windows 10 key Windows 10 key sale Windows 10 key windows 8.1 kms activation key windows 8.1 pro key windows 10 product key buy win8.1 key Windows 8 Enterprise key Windows 8 Professional key Windows Server 2012 R2 key Nod32 Serial Key Nod32 Product Key Sale Norton 360 key Norton Symantec Product Key Win 7 key activation Win 7 key sale Win 7 key win 7 product key win 7 ultimate key buy win 7 key windows 7 key windows 7 product key windows 7 pro key windows 7 activation key windows 7 ultimate product key windows 7 professional product key