Kontrola komisji

5 sierpnia w naszej cerkwi zebrała się komisja w składzie: Ks. Roman Kiszycki – proboszcz, Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, przedstawiciel Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przedstawiciel Rady Parafialnej. W trakcie spotkania przyjęto wykonany zakres prac remontowych oraz oceniono je na wysokim poziomie.

W dalszym ciągu trwają prace konserwacji ikonostasu dzięki dotacji Urząd Marszałkowski, Gminy Juchnowiec Kościelny oraz środkom własnych parafii. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *